Biografia

Stanisław Ryszard Kortyka

Urodzony 1943. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) we Wrocławiu.

Dyplom z wyróżnieniem z malarstwa i projektowania malarstwa w architekturze w pracowniach prof. Zbigniewa Karpińskiego i doc. Alfonsa Mazurkiewicza w 1969 roku.

Brał udział w ponad 130 wystawach zbiorowych; jest autorem ponad 20 wystaw indywidualnych.

W malarstwie interesuje mnie rytmiczna forma obrazu wywiedziona z obserwacji natury i pewien rodzaj metaforycznego widzenia rzeczywistości. Stąd układające się w długie cykle z lat 80. i 90. Rytmy jasnych i mrocznych stref. Dopełnieniem tamtych eksperymentów formalno-kolorystycznych, a zarazem ich ukonkretnieniem, są od wielu lat malowane kamienne horyzonty. Jest w tych – układanych w tryptyki i poliptyki – obrazach odniesienie do rzeczywistych fragmentów pewnej jakiejś dawno niedokończonej budowli, ale też, w moim przekonaniu, coś ze znaczeń symbolicznych.